Емблематичните сгради на Асеновград: Читалище „Родолюбие-1873“

Едно от най-големите културни средища в Асеновград е Народно читалище „Родолюбие- 1873“.  Там целогодишно се провеждат разнообразни мероприятия, които силно обогатяват културния живот на асеновградчани и гости на града.

Историята на Народно читалище „Родолюбие“ започва през есента на 1873 г., разказа за DCnews секретарят Дафинка Комитова. Тогава Отон Иванов, заедно със свои другари, основава в Станимака първото читалище. Наричат го „Родопа”.

Пак той подарява библиотечния си шкаф от 70 книги, с което се поставя и началото на читалищната библиотека. През 1898 г. с разрешение на министъра на народното просвещение читалището построява сцена в салона на централното училище. Ползването й става изключително с разрешение на читалищното ръководство.

През 1937 г. към читалището се основава народен университет. А през 1944 г. Христо Шипков подарява за читалищно ползване цялата си лична библиотека, която се състои от 3 000 тома. В продължението на годините дейността на читалището в Асеновград непрекъснато се разраства.

Наложило се построяването на нова сграда, уточнява Комитова. Така се появява днешното читалище „Родолюбие“. Първоначално то е носело името „Давид Сасонов”. Дейността му в онези далечни години се изразява главно в просветното и театралното дело. По-късно се образуват смесен хор и различни състави: естрадно-сатиричен, оперетен, танцов, както и музикално дружество, курс по балет, акордеонен оркестър, фото-клуб, група за художествено слово, литературен кръжок, вокална група, колектив по дърворезба и още безброй дейности.

Основна цел на асеновградското читалище „Родолюбие“ и до днес е развитие и обогатяване на културния живот и на социалната и образователна дейност в града. В наши дни то развива богата и разностранна творческа дейност.

Тя задоволява духовните потребности на деца и възрастни. Към момента в читалище „Родолюбие-1873“ на щат работят 11 човека. Още осем са на хонорар. В рамките на три етажа в читалището са разположени множество зали. В тях немалко състави и групи извършват творческа, художествена, учебна, дори и спортна дейност, допълва Дафинка Комитова.

Още при влизането ни в сградата, виждаме огромно огледално фаойе. Преминавайки по-навътре ни посрещат три големи врати. Две от тях водят към зрителната зала на читалището, която по различен повод събира стотици асеновградчани и гости.

Там се провеждат спектакли, концерти, театрални постановки, фестивали и много други мероприятия. Зад кулисите на сцената се намират няколко гримьорни за творци и артисти. През другата врата на фоайто се стига до обредната зала, в която се провеждат церемонии по сключване на граждански брак.

Пак на първия етаж е разположена и балетната зала. В нея репетициите си по класически балет провеждат малки и големи балерини. Качвайки се на втория етаж на читалище „Родолюбие“ откриваме библиотека, изложбена зала и помещения за обучение по народни танци, школа по пиано, кабинети за провеждане на учебни часове по английски език и рисуване, детско ателие по приложни изкуства, камерна зала, канцелария.

А целият трети етаж, който е и последен от читалище „Родолюбие“ в Асеновград, се използва за спортна дейност. Сградата на асеновградското читалище впечатлява със своето величие. Фасадата й е в типичния старинен вид. Неслучайно е разположена точно в центъра на града. До нея свободен достъп имат всички, които се интересуват от култура и искат да бъдат част от културния живот на Асеновград.

 

Подобни статии

Top