Етнолози от 4 континента на лятно училище в Пловдивско

Нови студенти и специалности в ПУ

Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съвместно със световната образователна мрежа CEDAR, организира третото издание на Балканско лятно училище по религии и обществен живот. Темата му тази година е: „Религиозната конверсия и границите на общността“, като заниманията ще се проведат в периода 26 юли – 8 август в Пловдив и в родопските села Загражден и Давидково. В лятното училище ще се включат над 40 души – участници и лектори от държави от 4 континента: България, Великобритания, Германия, Гърция, Зимбабве, Италия, Иран, Македония, Мианмар, Молдова, САЩ, Турция, Уганда, Франция, съобщиха от факултета.

Директорът на Балканското лятно училище доц. днк Мария Шнитер уточни, че изборът на Пловдив и Родопите като място, където да се състои третото издание на форума, не е случаен. Той е продиктуван от културната и религиозната специфика на региона, каза тя. Съчетанието на различни етноси, религии и култури от векове е довело до спонтанно изработване на методи за предотвратяване и преодоляване на потенциалните конфликти. Този локален модел на съ-съществуване между „различните“ ще бъде обект на задълбочено проучване и анализ от участниците в лятната школа, добави доц. Шнитер.

Балканско лятно училище по религии и обществен живот се занимава с изучаване на разнообразието от религии, етноси и култури на Балканите с акцент върху осъзнаването, осмислянето и анализа на различията между тях. Конкретната тема на тазгодишното издание на школата е „Религиозната конверсия и границите на общността“. Проблемът за доброволното или насилствено преминаване към друга религиозна принадлежност е традиционно актуален на Балканите. Той придобива особена острота в наши дни, когато срещата на различни култури и религии в глобализиращия се свят не винаги е безконфликтна, уточняват от Философско-историческия факултет.

Организаторите на лятната школа имат намерение да поставят в центъра на вниманието рядко тематизирани феномени от балканската история, които обаче играят важна роля в оформянето на „балканския манталитет“. Затова в центъра на програмата ще бъде религиозната конверсия в миналото и днес, като една от най-болезнените теми, върху които се градят много от митовете, превърнали се във фактор при конструирането на различни идентичности, стереотипи и конфликти.

Целта ни е да превърнем Балканското лятно училище по религии и обществен живот в лаборатория за практическо наблюдение и изследване на етнорелигиозните характеристики на общностите, населяващи Балканите и Европа, каза още доц. Шнитер. Идеята е включване на участниците в поредица от дейности, не само на пасивно обучение, а и на практическо учене чрез правене. Това ще промени формираните до този момент индивидуални нагласи по отношение на схващанията им за собствената и чуждата религиозна и етнична идентичност, смятат организаторите от ПУ „Пайсий Хилендарски“.

 

Подобни статии

Top