Ефективно учене въвеждат в ЕГ „Пловдив“

10 кандидати за директор на Английската гимназия в Пловдив

Иновативен подход за повишаване на качеството на преподаване и учене, както и за по-успешна реализация на учениците, представя Езикова гимназия „Пловдив“. На пресконференция днес ще бъдат представени резултатите по проект „Рейтинг +”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». При представянето на постигнатото до момента, ще присъстват организациите-партньори – училище „Тийсдейл”, Великобритания и Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”.

В рамките на проекта в гимназията е въведена иновативната методика – „Рамка за ефективно учене” (Effective Learning Framework) за устойчиво повишаване качеството на преподаване и учене, която е разработена от партньорското училище „Тийсдейл”. Акцент ще бъде поставен върху подкрепата за успешна професионална реализация на завършващите ученици, въвеждане принципа за учене през целия живот, разширено използване на информационни технологии и непрекъснато повишаване на квалификацията на педагогическия персонал.

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” подкрепи експертно, адаптирането на новата методика и въвеждане на вътрешна система за непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите в гимназията.

 

Подобни статии

Top