Забраниха продажбата на домашни птици в Асеновград

RИзвънредни мерки срещу птичи грип и в Пловдивска област

По решение на Общинската епизоотична комисия и по Заповед № 23/02.02.2015 г. от Директора на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ –Пловдив се забранява продажбата на домашни или други птици на територията на Пловдивска област. Превантивната мярка е срещу разпространението на Инфлуенца по птиците или по-известна като „птичи грип”.

С нарочно писмо кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов уведомява собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди на територията на общината да спазват следните изисквания: да не допускат излизането на домашни птици от дворовете; да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици; фуражите, с които изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения; да отглеждат разделно домашните водоплаващи птици от другите домашни птици; да уведомяват незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар, кмета на населеното място и официалните ветеринарни лекари при отклонение в здравословното състояние на птиците или масова смърт.

Според решението на комисията и заповедта от Директора на ОДБХ-Пловдив се забранява още провеждането на изложби, пазари или други събития, свързани с  домашни или други птици, както и достъпа на външни лица и любителски риболов във водоеми, обитавани от диви мигриращи птици. Извънредните мерки за сигурност се въвеждат във връзка с обявеното първично огнище на болестта в бургаското село Константиново.

Подобни статии

Top