Задържат учениците в училище с индивидуален подход - DC news

Задържат учениците в училище с индивидуален подход

12 на сто са отпадналите от училище ученици в България. Това стана ясно в Пловдив по време на първата в страната работна среща за представяне на регионалната Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. В Пловдивска област обаче напусналите по-рано училище са под 1%.

България е сред страните с най-много преждевременно отпаднали ученици от училище в Европейския съюз. Затова сме се ангажирали до 2020 година да намалим дела на напусналите по-рано класната стая деца до 11 на сто, съобщи началникът на отдел „Политика за достъп до качествено образование“ в просветното министерство Пламен Георгиев.

В Пловдив обаче ситуацията е доста по-различна от тази в страната. Според началника на просветния инспекторат Иванка Киркова делът на отпадналите деца не само, че не се повишава, но е доста нисък в сравнение с този в страната. Ако броят на учениците в областта е 71 хиляди, то тези, които са напуснали образователната система, са около 500.

Когато говорим за цифри, аз малко бягам от цифрите и не извеждам това, че процентът е под 1%, да смятам, че проблема тук сме го решили. Напротив, това са 500 ученици, това са 500 граждани на България, които трябва да получат образование, независимо под каква форма, коментира Иванка Киркова.

Затова в региона се използва индивидуалния подход към всеки случай. Според Киркова причините за напускане на училище могат да бъдат социални, но също и да се наслагват. Един инцидент или проява на агресия в училище може да отключат още по-сериозни проблеми. До края на декември в Пловдив ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между инспектората и институциите, които могат да помогнат за връщане на децата в училище – директори, общини, училищни настоятелства и др.

 

Подобни статии

Top