Заместник-министърът д-р Персенски пристига в УМБАЛ „Свети Георги“

Уникална операция на счупен гръден прешлен направиха в Пловдив

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще участва утре в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „ Свети Георги” в Пловдив”.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ „Свети  Георги“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 22 932 682, 82 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР –  в размер на 19 197 025, 47 лв.

В събитието ще участват и представители на централната и местната власт, членове на борда на директорите на лечебното заведение, медицински специалисти, болничен персонал.

Подобни статии

Top