Зам.-министърът на правосъдието: Поставянето под запрещение води до гражданска смърт - DC news

Зам.-министърът на правосъдието: Поставянето под запрещение води до гражданска смърт

Поставянето под запрещение винаги води до лишаване от всякакви граждански права, или „до гражданска смърт“. Това каза заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева на кръгла маса в Пловдив. Темата на форума е  „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“.

Заместник-министърът на правосъдието представи изготвените текстове по Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. По думите й промяната в законодателството се изисква на първо място, заради международен ангажимент, който е поет от България при подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана и влиза в сила през 2012 г.

Сегашният закон за лицата и семействата, приет в края на 40-те години на миналия век, урежда статута и дееспособността на хората, които са с психични увреждания или с интелектуални затруднения. В такива случаи те биват поставяни под запрещение, което води до лишаването им от всякакви граждански права, обясни Мичева. Зам.-министърът каза, че това вероятно е било нормално и необходимо през 50-те, когато малко хора са били поставяни под запрещение и хората с увреждания са били изолирани и отделени от обществото.

Тогава е нямало сделки и обществени отношения, в които е следвало да влизат хората с интелектуални затруднения, но с развитие на обществото ни се оказа, че поставянето под запрещение вече не е правилен модел, който трябва да следваме“, заяви заместник-министърът на правосъдието.

Конвенцията на ООН изисква равнопоставеност на всички хора пред закона, независимо дали имат или нямат увреждания и още – създаването на механизми, които да подкрепят хората с интелектуални затруднения.

На кръглата маса бе съобщено още, че новият закон предвижда създаването на механизми, които да подкрепят хората с увреждания, според нуждата им. Сред тях са всеки такъв човек да се следи от група, в която е ангажиран съответният кмет, социални работници и други институции. Ще се делегират права и на съда, който на всеки две години ще изисква доклад за състоянието на съответния човек с увреждания, ще се следят неговите действия и предприетите мерки за подкрепа. Новият закон предвижда още и режим за хората в кома и будна кома, за което ще отговаря представител на съда.

Екипът на Сдружение „Паралелен свят“ представи позитивни практики на територията на Община Пловдив в работата с лица с интелектуални затруднения по програмата „Следваща стъпка“.

На дискусията категоричното бе заявено, че е необходимо лицата с интелектуални затруднения да бъдат изведени от домовете за хора с психични разстройства и да получат своя шанс, живеейки в защитени жилища. Така те биха могли да развиват своя потенциал, да придобият умения, да работят и живеят пълноценно.

Бяха представени и случаи на хора със свалено запрещение. Тези хора са променили коренно живота си, те са усвоили професии, с които се издържат в момента и живеят нормален живот.

Подобни статии

Top