Започват проверки на язовирите в Пловдивско

qzovir

Две междуведомствени комисии са назначени от Областният управител Здравко Димитров, за проверка на потенциално опасните водни обекти.

Комисиите имат за цел да проверят състоянието на потенциално опасните язовири, проводимостта на речните корита и ВиК съоръжения на територията на област Пловдив. Проверките започват по етапно от 12 май.

Ще бъдат проверени и проводимостта на речните корита, съществуващите мостови съоръжения над тях, както и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна собственост. Подлежи на проверка и състоянието на техническото и експлоатационно състояние на ВиК съоръженията.

На територията на областта има 240 язовира, от които ще бъдат проверени 38 с установени технически и технологични неизправности, констатирани при есенните проверки. Въпреки, че нямат технически проблеми, някои язовири се водят потенциално опасни, заради близостта си до населени места. В момента всички те са ограничени и с изключително ниско ниво на завиряване, което ги прави на практика безопасни.  При тях непрекъснато се следи нивото на водите, като при необходимост се отварят изпускателите и се извършва контролирано изпускане, съобразено с възможностите на отточните реки. Съобразно със средносрочните метеорологични прогнози, при очаквано обилни валежи, своевременно се изпращат съобщения за обезпечаване на свободните обеми на язовирите и за поемане на високата вълна.

Някои от язовирите, които ще бъдат проверявани са в общините Асеновград – Златовръх, о-на Сопот, о-на Съединение – Найден Герово, Любен, Драгомир, о-на Хисаря – Красново и др.

До 15 юни трябва да бъде изготвен доклад за констатациите след направените пролетни проверки и дадените предписания.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top