Започва демонтажа на Бетонния мост

Планирано е събарянето да продължи непрекъснато в продължение на три денонощия.

Два багера ще застанат под моста и други два над него, оборудвани с тежки чукове, за да извършат постепенно разрушаване на конструкцията, парче по парче. 

Планирано е събарянето да продължи непрекъснато в продължение на три денонощия.  Само в късните часове няма да се използват чукове,  за да не се вдига шум. В този период ще се извършва само товарене на камионите.  

По проект ще се премахне съоръжението в средната му част, в зоната на ЖП линиите, след което ще се изгради нова конструкция, с около метър и половина по-висока.

Прогнозното пускане в експлоатация на новото съоръжение е планирано да стане между 15 и 20 декември тази година.