Започва записването от първо класиране в ПУ

От днес до сряда, 22 юли 2015 г., тече срокът за записване на студентите, приети на първо класиране в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Приетите по първа желана специалност следва да се запишат при инспекторите на съответната програма в този срок – в противен случай губят право на участие в следващите класирания, подчертаха от висшето училище.

Приетите по втора, трета и т.н. заявена бакалавърска програма, които желаят да участват в следващо класиране за по-предни позиции, трябва да подадат лично или чрез упълномощено лице декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в указания срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети, казаха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Второто класиране ще бъде обявено на 25 юли, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че общо 4 790 кандидати са подали документи за прием в най-голямото държавно висше училище в Южна България през тази година. 1 690 кандидати са участвали в кампанията само с оценка от държавен зрелостен изпит, 200 са записани с отлични оценки от изпити в предварителната сесия и с много добри оценки от национални и международни олимпиади и състезания, които се признават за резултат от конкурсен изпит за определени специалности, а 2 247 са успешно издържалите приемни изпити в редовната сесия.

Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите права. Приетите, които не са се записали или не са подали декларации за участие в следващо класиране, също губят придобитите студентски права.

Пловдивският университет обявява допълнително класиране и прием с два варианта за кандидатстване – с оценка, получена от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити. По решение на ръководството за някои специалности може да бъде предложена втора възможност за прием чрез кандидатстване с допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/812/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична 2015/2016 година е 3 779 места в бакалавърски и директни магистърски програми, като в тези бройки не е включен приемът на нови студенти във филиалите на Университета Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян.

 

Подобни статии

Top