Започва изграждането на системата за управление на трафика

От днес започва изграждането на Системата за управление на градския транспорт в Пловдив. Тя се изгражда по проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Символичният старт на дейностите ще бъде даден от кмета на Пловдив Иван Тотев и представители на Управляващия орган в 11.00 часа днес в базата на транспортната фирма „Автотранс  Чолаков“ на бул.„Кукленско шосе”.

Системата за управление на градския транспорт е част от големия транспортен проект  и е на обща стойност над 19,5 милиона лева. В рамките на договора ще бъдат доставени, монтирани, пуснати в експлоатация и поддържани в рамките на пет години системи за електронно таксуване, управление на автопарка и информация за пътниците. Ще бъдат инсталирани също системи и оборудване на Центъра за управление на трафика в града под тепетата.

Общата стойност на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” е 44,3 млн. лв. Основната му цел е насърчаване използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт и придвижване с велосипед).

Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие реализацията на проекта, ще има положителен ефект върху цялото население на Община Пловдив. Пътниците в обществения транспорт ще използват подобрени услуги, по-качествено обслужване и намалено време за пропътуване на разстоянията. От своя страна шофьорите ще могат да се придвижват по-бързо и безопасно, а сигурността на пешеходците ще се увеличи, като за лицата с увреждания ще бъдат създадени специални условия за улеснен достъп до обществения транспорт.

Велосипедистите ще разполагат с разширена, обновена и новоизградена мрежа от маршрути, улесняваща достъпа им до различни точки на града, която едновременно с това ще им осигурява и по-висока безопасност и удобства.

Подобни статии

Top