Започва Петият национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“

поезия

Започва Петият национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ за автори до 45-годишна възраст. Литературната надпревара е анонимна, а темата – свободна, като се представят от едно до три стихотворения.

Желаещите трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 октомври 2015 г. на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ 1. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика, върху който трябва да пише, че е за участие в  конкурса.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра, както и по-малък ненадписан запечатан плик с личните данни на участника – трите имена, дата на раждане, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва.

Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Община Пловдив ще раздаде три награди – 400 лева за първо, 250 лева за второ и 150 лева за трето място.

Награда за поет студент се отпуска от Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и е в размер на 100 лева плюс грамота.

Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Добромир Тонев.

Награждаването ще се състои на датата на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, от 18 часа на официална церемония в книжарница „Хермес Централ“.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top