Започва подписка за създаване на общинска полиция в Асеновград

Срещу 1500 лева експерти отхвърлят ефективността на подобна структура

Подписка „ЗА” създаване на общинска полиция тръгва сред гражданството в Асеновград. Инициативата е на група съветници от ПП „Зелените” и ГЕРБ, които настояват в града  да започне да бъде структурирано такова звено. Реакцията е след решение на местния парламент, с което беше отхвърлено учредяването на подобна структура. След близо двучасов дебат с 20 гласа „Против” и „Въздържал се” съветниците от групите на БСП, ДПС и Реформаторите не подкрепиха предложението, внесено за разглеждане на днешното заседание на общинския съвет.

Отрицателният вот старейшините подкрепиха с мотивите, че звеното „Общинска полиция” ще покрива функциите на вече работещия инспекторат „Паркинги и гаражи”.Освен това в бюджета на общината трябва да се заложат допълнително средства в размер на 300 хиляди лева за издръжка на  създадената структура. Съветниците поискаха преструктуриране на общинския инспекторат и обособяване на специализирано звено, което да се грижи за реда и сигурността в общината.

Според вносителите на предложението  създаване на общинско звено за охрана е наложително, защото силите на полицията не били достатъчни, а проявите на вандализъм по градските паркове и улици зачестявали. Липсва ред и при организацията на движение и паркирането в града.

Създаване на работеща нормативна уредба, която да отговаря на нуждите на общината и едва след това да се търси вариант за изграждане на звено „Общинска полиция” пък поиска заместник-кметът по сигурността Димчо Темелков. Експертен доклад от цели 60 страници също отхвърля ефективността на такава структура в Асеновград. Стана ясно, че за изготвянето му общината е платила 1500 лева.

 

 

Подобни статии

Top