Започва приемът на молби за помощи за отопление

7 хиляди пловдичани чакат помощи за енергийно подпомагане

От днес започва приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отполителен сезон 2015-2016г.  Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца.

Молба-декларацията за отпускане на целева помощ за отопление се подава в Сектор ”Социална закрила” по постоянен адрес. При попълването задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или  природен газ.

За отоплителен сезон 2015/2016г. при изчисляване на доходите на пенсинерите няма да се вземат предвид добавките, изплатени за Великден, както и увеличението на пенсиите.

За отоплителен сезон 2014/2015г. месечният размер е бил 72,20лв., а за целия отоплителен сезон 361,00лв. За отоплителен сезон 2015/2016г. размерът на помощта все още не е уточнен.

За електроенергия, твърдо гориво или природен газ помощта се изплаща по определен ред:

-За месеците ноември и декември се изплаща не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;

-за месеците януари, февруари и март 2016г.  целевата помощ се  отпуска до 31-ви януари 2016г.;

За семействата, отопляващи се с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от пет месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top