Започва седмата Европейска седмица за намаляване на отпадъците

От днес започва седмата Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Това е общоевропейска инициатива, която цели повишаване информираността на гражданите за правилно управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават държавни и неправителствени организации, фирми и обществеността да се включат в кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата.

И тази година ЕСНО обхваща три горещи теми: намаляване на отпадъците, повторна употреба на продукти и рециклиране на материали. Инициативата се провежда под мотото: „Дематериализация – да правим повече с по-малко!“. Идеята на кампанията е организаторът да бъде физическо или юридическо лице, да бъде регистрирано на уебсайта на ЕСНО и да осъществява дейност по популяризиране и насърчаване положителни навици и поведение на обществеността, свързани с каузата за намаляване на отпадъците.

Eвропейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе от днес до 29 ноември 2015 г. Тя се осъществява под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

 

Подобни статии

Top