Започва строежът на нов мост в Първенец - DC news

Започва строежът на нов мост в Първенец

Започна изграждането на нов мост в пЪРВЕНЕЦ

Започва изграждането на новата подпорна стена в Храбрино и работата по изграждането на нов мост в Първенец.

До тук се стигна, след като бедствието в началото на август, когато в село Първенец реката срути моста, а 5-метрова вълна отнесе част от пътя и подпорната стена в Храбрино.

„Тревожността тук беше, че тези населени места бяха откъснати от света и нямаше достъп до тях нито на линейки, нито на пожарни.”, обясняват от община „Родопи”.

Незабавно кметът Пламен Спасов предприе действия за овладяване на бедствието. За два дни беше проправен 1 километър и 300 метра алтернативен път през гората. Бяха направени 154 курса с камиони, за да се насипе временна настилка от камък, трошен камък и баластра. Всичко това костваше денонощна работа, за де се възстанови пътната връзка с бедстващите населени места и струваше на община „Родопи” 120 хиляди лева.

Непосредствено след това беше изграден втори обходен път, като беше проправен брод през реката, за да минават през него тежкотоварните превозни средства. По този начин през първото алтернативно трасе започнаха да минават само леки автомобили, за да се запази настилката.

Беше осигурена и вода с водоноски за населението.

Веднага кметският екип започна работа за изготвянето на проект за нова подпорна стена с дължина от 110 метра и височина от 10 метра.

Екип от Висшия институт по строителство и геодезия в София започна изследване на всички мостове и съоръжения на територията на „Родопи” за това дали е нарушена тяхната цялост и безопасни ли са за експлоатация.

Предприети бяха и действия за изготвяне на проект за изграждане на чисто нов мост в село Първенец. Подадени бяха проектните предложения в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

На 20 август с решение на Министерски съвет беше гласувано отпускането на допълнителни средства за Община „Родопи”, за да се справи с последиците от наводнението. Кабинетът гласува отпускане на 329 365 лева за аварийно изграждане на пътен мост над река Върлешница в село Първенец и 1 милион 248 хиляди лева за нова подпорна стена край река Дедевска в село Храбрино.

Днес през целия ден бяха извършвани дейности по разчистването на старото съоръжение.

„Мостът е от изключителна важност за населеното място, тъй като общината извозва учениците до училище през Златитрап, за да стигнат до центъра на Първенец.”, съобщи кметът на „Родопи” Пламен Спасов.

За последиците от наводненията в страната до Комисията по бедствия и аварии са входирани искания за финансова помощ от голям брой общини. За цялата страна са отпуснати едва 16 милиона лева. От тези средства 1 милион и 855 хиляди лева са отпуснати на община Варна, а след нея 1 милион и 600 хиляди лева за община Родопи. 1 милион лева са дадени на община Мизия.

 

Подобни статии

Top