Започва шестият национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“

Започва Шестият национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“, който е част от програмата на Есенния салон на изкуствата.

Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 1 октомври 2016 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, за конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.)

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

• по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, дата на раждане, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Община Пловдив ще раздаде три награди – 400 лева за първо, 250 лева за второ и 150 лева за трето място. Ще бъдат връчени и специални награди от партньори.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои на датата на рождението на поета Добромир Тонев – 15 октомври, от 18:00 ч., в книжарница в центъра на Пловдив.

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите. Ръкописи не се връщат.

Подобни статии

Top