Започва шестият панаир на колекционерите – „Булколекто“

Черното пени

„Колекционерството – хоби, култура, инвестиции“ е мотото на Панаира на колекционерите, което започва днес в Пловдивския панаир. Проявата е уникална за България с идеята да покаже развитието на едно хоби в дейност, която е сериозен бизнес и същевременно обогатява познанието с интересни факти от областта на науката и културата.

6-ото издание на БУЛКОЛЕКТО извежда изложението на международната сцена. Очаква се то да бъде посетено от колекционери от балканските страни, Германия, Русия, Полша и Чехия. Тази година се разширява и периметърът на представяните сбирки. Освен основните направления – филателия и нумизматика, се добавят и предмети, показващи постиженията на индустриалния графичен дизайн.

Впечатляващо ще бъде участието на „Български пощи“ ЕАД. В палата 7 ще има временна пощенска станция, където ще се валидират издания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще бъдат демонстрирани най-новите услуги на компанията.
Досегашните пет издания на БУЛКОЛЕКТО доказаха, че тази инициатива е интересна за публиката и полезна за участниците. Колекционерите имат възможност да представят и допълват своите сбирки, посетителите – да се запознаят с интересни факти от различни области на науката и изкуството, а ценителите – да правят инвестиции в предмети, чиято стойност нараства с времето.
Място за изява на БУЛКОЛЕКТО намират индивидуални колекционери, фирми, предлагащи аксесоари, пощенски администрации, издателства за специализирана литература.

За първи път на изложението ще гостува клуб „Хоби“, който ще покаже любопитни колекции, като „Историята на кибритените етикети“, „Най-редките опаковки на ножчета за бръснене“, „Най-старите бутилки за кока-кола“ и „Красотата на филателните медали“. Ще бъде представена на сбирката „Златните пощенски марки на света от 19-и век”, започваща с първата марка на Англия от 1840 г. – собственост на известния български филателист Спас Панчев.

Акценти на БУЛКОЛЕКТО 2016 ще бъдат отново Националният конкурс за филателен експонат
и валидирането на пощенска карта, пощенски марки и блокове. В конкурса ще участват 21 изложители от различни градове в страната. Те ще се състезават за наградите на Международен панаир Пловдив и Съюза на българските филателисти. Победителите ще имат шанса да участват на европейски и световни изложби през следващата година. Събитието е подготовка за европейската филателна изложба „България – Пловдив 2019“.

Пощенската карта, както и останалите блокове и марки, които са с лимитиран тираж по 3100 екземпляра ще бъдат валидирани от Деян Дънешки, изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД.

Над 20 колекционери ще участват в изложението с богатите си филателни, нумизматични и антикварни сбирки.

 

Подобни статии

Top