Започнаха изпитите в Медицинския университет в Пловдив

Започнаха кандидат-студентските изпити в Медицинския университет в Пловдив

1013 кандидати се явиха на изпита по биология в Медицинския университет в Пловдив. Препитването продължи три часа и половина. За него участие бяха изявили 1018 души. Петима не се явиха. Една писмена работа е анулирана заради установен опит за преписване.

Кандидатите решаваха тест върху материала от 8 и 9 клас, а изтеглената тема от материала от 10 клас беше „Критерии за вид”.

„76 квестори и 25 човека техническа комисия осигури спокойното протичане на изпита и работата на кандидатите”, съобщиха от „Учебен отдел” на МУ-Пловдив.

С изпита по биология се кандидатства за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”.

На 14 юли ще се проведе изпита по химия.

 

Подобни статии

Top