Започна плащането на данъците за 2016

Вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.

Сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2016 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

 • Първа вноска до 30.06.2016 г.
 • Втора вноска до 31.10.2016 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2016 г. се прави отстъпка пет на сто.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

 • До 01.02.2016 г.
 • До 30.04.2016 г.
 • До 31.07.2016 г.
 • До 31.10.2016 г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 Задълженията си може да платите по един от следните начини:

 • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в Пловдив:

РАЙОН                                         АДРЕС                                               РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                 ул. „Радецки” №18А                                        от 8:00 до 17:30 ч.

„ЮЖЕН”                             бул.”Македония” №73А                                   от 8:30 до 16:30 ч.

„СЕВЕРЕН”                        ул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А         от 8:30 до 16:30 ч.

„ЗАПАДЕН”                       ул.”Вечерница”№ 1А                                          от 8:30 до 16:30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                       ул.”Лев Толстой” №2                                         от 8:30 до 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                          бул.”Освобождение” № 63                                от 8:30 до 17:00 ч.

 

 • Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

I B A N:       BG53 IORT 737584020 20000

БАНКА:      ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ

Код за вид плащан

Окончателен годишен /патентен/ данък                                         441400

Данък върху недвижимите имоти                                                       442100

Такса за битови отпадъци                                                                     442400

Данък върху превозните средства и лихви                                       442300

Туристически данък                                                                               442800

 • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащания, на интернет страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  и на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928;

032/276917;

032/276913;

032/276922;

Отдел „Приходи”: 032/276942;

032/276946;

032/276947;

032/276948;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276932;

                                                       032/276935,

 

Подобни статии

Top