Затварят движението по „Цар Борис III Обединител“ заради масов крос

Във връзка  с провеждането на масовия градски крос Plovdiv City Run, с който в Пловдив ще бъде закрита  Европейската седмица на физическата активност и спорта от 09:45 ч. до 12:15 часа се затварят за движение на МПС двете платна на бул. „Цар Борис III Обединител” в участъка от бул. „Христо Ботев” до  бул. „Шести септември”.

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ съобщават, че маршрутите  на автобусни  линии  № 1, 4, 7, 9, 11, 20, 26, 27, 37, 44, 93, 99  от вътрешноградския  транспорт  се  променят  както  следва:

Маршрутите  на автобусни  линии  № 1, 4, 7, 9, 11, 20, 26, 27, 37, 44, 93 и 99  от вътрешноградския  транспорт  се  променят, както следва:

Линия № 1 /АПК „Тракия” – кв. Коматево/: бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка №9, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки № 122, 437, 251, 232, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки № 334, 335, 14  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /кв. „Коматево” – АПК „Тракия”/: бул. „Христо Ботев” – спирка № 43, 338,  наляво по бул. „Източен” – спирки № 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 138, 139, 140,  надясно по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 48,  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 4: ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР„Тракия”/: бул. „България” – спирка № 98, надясно по ул. „Победа” – спирки  № 272, 273, 274, по бул. „Руски” – спирки № 167, 168, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки № 206, 43, надясно по бул. „Найчо Цанов” – спирка № 375, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖР „Тракия” – ПУ „Паисий Хилендарски” – бул. „Найчо Цанов” – спирка № 88, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки № 14, 187, надясно по бул. „Руски” – спирки № 309, 155, 156, 293, направо по ул. „Победа” – спирка № 294, наляво по бул. „България“ – спирка № 91, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 7 /„Рогошко шосе“ – кв. „Беломорски” /: бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 9, надясно по бул. „Шести септември” – спирка 141, наляво по бул. „Руски” – спирки № 167, 168, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирка № 188, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /кв. „Беломорски” – „Рогошко шосе“/: бул. „Христо Ботев” – спирка № 205, наляво по бул. „Руски” – спирки № 309, 155, 156, надясно по бул. „Шести септември” – спирка №118, наляво по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 9 /ИЗК „Марица” – ЖР „Тракия”/: бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 9, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки № 122, 437, 251, 232, наляво по бул. „Санкт Петербург” – спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖР „Тракия” – ИЗК „Марица”/: бул. „Санкт Петербург” – спирка № 219, надясно по бул. „Източен” – спирки № 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул. „Шести септември“ – спирки № 138, 139, 140, надясно  по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 11 /„Биомашиностроене“ – Митница/: бул. „Шести септември“ -спирки № 118, 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки № 122, 437, 251, 232, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки № 334, 335,14, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /Митница – „Биомашиностроене“/: бул. „Христо Ботев” – спирки № 43, 338, наляво по бул. „Източен” – спирки № 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 138, 139, 140, 141, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 20 /ПУ „Паисий Хилендарски” – кв. „Коматево”/: бул. „Руски” –спирки № 274, 167, 168, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирка № 188, и по маршрута,  утвърден  с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /кв. „Коматево” – ПУ „Паисий Хилендарски” – бул. „Христо Ботев” – спирка № 205, наляво по бул. „Руски” – спирки № 309, 155, 156, 293, и по маршрута,  утвърден  с Общинската транспортна схема.

Линия № 26: /ЖК „Изгрев” – ЖК „Христо Смирненски”/: бул. „Шести септември” – спирки № 140, 141 – пл.„Съединение”, наляво по бул. „Руски” – спирка № 167 – „Бунарджика”, спирка № 168 – МОЛ „Марково тепе”, десен завой по бул. „Христо Ботев”, спирка № 188 – срещу Централна гара, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖК „Христо Смирненски” – ЖК „Изгрев”/: бул. „Христо Ботев” – спирка № 205, наляво по бул. „Руски” – спирки № 309, 155, 156, надясно по бул. „Шести септември” – спирки № 118, 119, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 27 /ЗХА „Родина” – кв. Коматево/: бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 9, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки № 122, 437, 251, 232, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки № 334, 335, 14 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /кв. Коматево – ЗХА „Родина”/: бул. „Христо Ботев” – спирки № 43, 338, наляво по бул. „Източен” – спирки № 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 138, 139, 140, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №37 /ЖК „Христо Смирненски” – завод „Флавия”/: бул. „Шести септември” – спирка № 117, надясно по бул. „Руски” – спирки  №167, 168, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки № 206, 43, надясно по бул. „Найчо Цанов” – спирка № 375 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /завод „Флавия” – ЖК „Христо Смирненски” – бул. „Найчо Цанов” – спирка № 88, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки № 14, 187, надясно по бул. „Руски” – спирки  № 309, 155, 156, наляво по бул. „Шести септември” – спирка № 142,  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 44 /ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР „Тракия”/: бул. „Шести септември” – спирки № 117,118, направо по бул. „Шести септември” – спирки № 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки № 122, 437, 251, 232, наляво по бул. „Санкт Петербург” – спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖР „Тракия“ – ПУ „Паисий Хилендарски”/: бул. „Санкт Петербург“ – спирка № 219, надясно по  бул. „Източен” – спирки № 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 138, 139, 140, 141, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 93 /Стъкларски завод – ЖР „Тракия”/: бул. „Шести септември” – спирки № 118, 119, 120, 121, надясно по бул. „Източен” – спирки №122, 437, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза” – спирка № 123, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖР „Тракия” – Стъкларски завод/: бул. „ Княгиня Мария Луиза” – спирка № 136, надясно по бул. „Източен” – спирки № 137, 353, наляво по бул. „Шести септември” – спирки № 138, 139, 140, 141, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 99 /ТК „Марица” – ЖР „Тракия” – А12/: бул. „Шести септември” – спирка № 117, надясно по бул. „Руски” – спирки  №167, 168, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирка  № 206, 43, 338,  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока /ЖР „Тракия” – ТК „Марица”/: бул. „Христо Ботев” – спирки  № 335, 14, 187, надясно по бул. „Руски” – спирки  № 309, 155, 156, наляво по бул. „Шести септември” – спирка  № 142, и по маршрута,  утвърден с Общинската транспортна схема.

Подобни статии

Top