Затварят за седмица пътя Перущица – Йоаким Груево

От утре до 17.05.2024 год. в часовия интервал от 09,00 до 18,00 ч. временно ще бъде преустановено преминаването по път с. Йоаким Груево – гр. Перущица.

Ограничението на движението е във връзка с проект: „Реконструкция на обект: Път PDV /1323 III-866/ Йоаким Груево – Перущица (от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица)“ за Етап 2 от км. 0+000 до км.3+000 и полагането на износващ пласт асфалтобетон“, Ви уведомяваме, че в периода от 13.05.2024 год. до 17.05.2024 год. за часовия интервал от 09,00 до 18,00 ч. временно ще бъде преустановено преминаването по път с. Йоаким Груево – гр. Перущица.“

Обходният маршрут, съгласно одобрения проект „Временна организация на движението“ е от гр. Перущица през с. Брестовица до с. Йоаким Груево и обратно.