Затварят пазара за едри преживни животни в Асеновград

Във връзка с констатирани огнища на вирусното заболяване по едрите преживни животни Заразен Нодуларен Дерматит (Lumpy skin disease – LSD) в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково и в Гара Михайлово, област Стара Загора, със заповед на областният управител Здравко Димитров, днес се състоя спешно заседание.

Областната епизоотична комисия разгледа тревожната епизоотична обстановка в страната и характеристиките на заразната болест, която се среща за първи път в България и набеляза спешни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на Пловдивска област.

Заразният Нодуларен Дерматит не е опасен за човека, но нанася сериозни икономически загуби и има летални последици за едрите преживни животни.

Първата и най-важна мярка е спешно да бъдат информирани кметовете по места, които да предприемат спешни мерки за превенция и контрол, защото болестта се разпространява изключително бързо.

До края на деня трябва да бъдат свикани общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта, както и извършване на дезинсекция около животновъдните обекти и местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми.

Една от мерките е и дезинсекция по долните течения на реките Марица и Струма, с цел да бъде предотвратено проникването на болестта чрез заразени насекоми от огнища в Турция и Гърция. Изцяло се забранява движението на едри преживни животни на територията на област Пловдив, както и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни.

Затварят се за търговия с едри преживни животни пазарите в Раковски, кв. Секирово и Асеновград. Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на едри преживни животни с изключение на животни, предназначени за незабавно клане.

При констатиране на нерегламентирано транспортиране на животни, органите на МВР трябва да уведомяват Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив. Представителите на Регионална дирекция по горите – Пловдив и ловнорибарските сдружения трябва да уведомяват Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив, ако установят характерни възловидни изменения по кожата при отстрел на диви преживни животни.

 

Подобни статии

Top