Затварят улици в Асеновград

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” ще бъдат затворени за движение някои пътни отсечки.

Считано от 18.04.2017 г. (вторник) до 08.05.2017 г. (понеделник) се забранява движението на всички моторни превозни средства в участъка на ул.”Александър Стамболийски” от кръстовището на ул.”Капитан Райчо” до кръстовището с ул. „Средна гора”.

Въвежда се двупосочно движение по ул. „Първомайска” от кръстовището с ул. „Ал.Стамболийски” до кръстовището с ул.”Княз Борис I” за времето на строително-монтажните работи.

Маршрутът на градски автобусни линии № 1, 2 и 3 от общинската транспортна схема ще бъдат променени, както следва:

По градска автобусна линия №1 – начална спирка: кв. Запад, бул.    България, ул. Марица, ул. Съединение, ул. Цар Иван Асен ІІ, ул. Ал.      Стамболийски, ул. Асен Карастоянов, ул. Хан Аспарух, ул. Първомайска, ул. Княз Борис І, ул.  Цар Иван Асен ІІ, ЗШМ и обратно.

По градска автобусна линия №2 – начална спирка: кв. Д. Воден, ул. Крайречна, ул.Захария, ул. Ст. Джамсъзов,  кв. Запад, бул. България, ул. Васил Левски, ул. Ал. Стамболийски, ул. Асен Карастоянов, ул. Хан Аспарух, ул. Първомайска,  ул. Княз Борис І, ул. Цар Иван Асен ІІ, Козановско шосе, ЗШМ и обратно.

По градска автобусна линия №3 – начална спирка: кв. Запад, бул. България, ул. Марица, ул. Съединение, ул. Цар Иван Асен ІІ, ул. Ал.      Стамболийски, ул. Асен Карастоянов, ул. Хан Аспарух, ул. Първомайска, ул. Княз Борис І, ул.  Цар Иван Асен ІІ, ул. Миньор, нов гробищен парк и обратно.

Определят се временни спирки на ул. „Хан Аспарух” до № 28 (зад общинска болница) от двете страни на улицата за спиране и качване на пътници по маршрутите на линии № 1, 2 и 3.

За да се избегнат пътно-транспортни произшествия и да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности, всички участници в движението трябва да са с повишено внимание и стриктно да спазват пътната сигнализация.

Подобни статии

Top