За първи път: Гледаме съдебни дела по телевизията

Намалиха присъдите на фамилията Рашкови

Дела, към които се проявява голям обществен интерес да бъдат излъчвани пряко по телевизията, предлага новото ръководство на Пловдивския апелативен съд. Подобна практика ще се приложи за първи път в България. Идеята е заложена в концепцията на новоизбрания председател на съда Магдалина Иванова за развитието на съда през следващите пет години. Днес тя представи своите заместници, както и намеренията си за кадрови промени.

Само двама заместници ще има новият председател на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова. Това са Вера Иванова и Станислав Георгиев. Досега зам.-председателите са били трима – по един от Търговското, гражданското и наказателното отделение.

Функциите на ръководител на наказателното отделение поема самата Магдалина Иванова. Подобна практика няма в другите апелативни съдилища, но пък така се оптимизира работата на институцията. Иванова предлага също съдебните дела да се излъчват пряко по телевизията стига процесуалните закони да позволяват това. Ако има пречки, в това число и правото на подсъдимия да отказва да бъде сниман, естествено това ще е пречка да се предава един такъв процес по който и да било тв канал.

Магдалина Иванова предлага още да бъде създаден ресурсен център за обучение на магистрати и служители, а в съдебната палата да бъде монтиран ПОС-терминал за заплащане на съдебните такси. Устройството ще бъде поставено, след като бъде избрана обслужващат банка на Апелативния съд. Концепцията на Иванова предвижда още работа с незрящи, обучение на служителите в жестомимичен език и др.

 

Подобни статии

Top