За първи път кампания за опасни отпадъци в Асеновград

Акцията ще се проведе от 11:00 ч. до 18:00 ч.

Община Асеновград организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци. Акцията ще се проведе от 11:00 ч. до 18:00 ч. Мястото е обичайното – на паркинга пред ДИП „България“. Мобилният пункт ще предостави възможност на гражданите да предадат безвъзмездно опасни отпадъци, останали в домовете им.

А именно: луминесцентни лампи; бояджийски материали, като напр. лакове, бои, разтворители и разредители за бои, мастила, терпентин, лепила; домакински препарати и химикали, като напр. перилни и почистващи препарати с опасни вещества, белина, дезинфектанти, препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви и др.; замърсени опаковки или опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества; фармацевтични продукти, като напр. лекарства с изтекъл срок на годност.