За първи път от половин век: Пловдив има член-кореспондент на БАН

За първи път от 52 години Пловдив има член-кореспондент в Българската академия на науките. Ректорът на Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Стефан Костянев е новият член-кореспондент на БАН в направление „Предклинична медицина“. Той е избран след конкурс и след гласуване от Събранието на академиците, което се проведе в София.

Професор Костянев завършва медицина в Пловдив най-високото отличие „Златен Хипократ” през 1979 година. Заемал е последователно академичните длъжности: асистент, доцент и професор в катедрата по патологична физиология на МУ-Пловдив. Доктор е по медицина и доктор на медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт. Началник е на лабораториите по функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ, физическо натоварване и изследване на съня. Член е нa борда на директорите на УМБАЛ “Св.Георги”.

Проф. Костянев е ерудиран учен и експерт, вдъхновяващ преподавател и администратор с модерна визия. Научната му продукция, преподавателската и организационна дейност за създаването на научна инфраструктура, научни школи и мрежи, за популяризирането и разширяването дейността на БАН извън София, са оценени от научната общност в България и чужбина.

Като ректор на Медицински университет-Пловдив той изведе висшето училище на престижно място в националната класация. МУ-Пловдив стана носител и на редица високи международни отличия за водещи позиции в областта на образованието.

Изборът на проф. Костянев за член-кореспондент на БАН е събитие за пловдивската медицина и общественост, тъй като измина повече от половин век, когато през 1962 година за първи път беше удостоен с това звание друг преподавател и учен в Медицински университет – Пловдив – чл. кореспондент проф. Елисей Янев, лекар-микробиолог.

Подобни статии

Top