Здравният министър открива пет нови клинични звена в УМБАЛ

Таня Андреева открива пет нови звена в УМБАЛ в Пловдив

Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят утре, 15 юли, УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното заведение.

Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А пред сградата, в която се помещават Клиниката по клинична токсикология, Отделението по диализно лечение и Отделението по професионални заболявания. Трите клинични звена бяха пребазирани и обновени с капиталова субсидия от Министерството на здравеопазването в размер на 1 млн. лева и с 400 хил. лева собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги“.

В церемонията по откриване ще има църковен ритуал, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. След разглеждане на Клиниката по клинична токсикология и Отделението по диализно лечение, министър Андреева и д-р Джафер ще посетят Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по клинична хематология, която се намира в База 1. На 26 юни т.г. се получи разрешение от Министерството на здравеопазването за стартиране на дейността си. Изпълнителната агенция по трансплантации преди това одобри новосъздаденото звено като напълно отговарящо на медицинските стандарти за този вид дейност.

По-късно посещението ще продължи в База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ – Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, където ще бъдат разгледани Високотехнологичен център по образна диагностика на онкологични заболявания и Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии.

Новооткритият през м. април т.г. Високотехнологичен център по образна диагностика на онкологични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“ бе създаден благодарение на финансирането по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на ОПРР. Проектът е на обща стойност 9 701 887, 69 лева, от които финансирането от ЕФРР е 8 115 200, 42 лв.

Новият Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с Медицински университет – Пловдив след изпълнение на проект „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ОПК).

Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ. За изпълнение на съвместната дейност УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и МУ – Пловдив сключват договор за създаване на дружество по ЗЗД, в което делът на болницата е 94%, а на висшето училище – 6%

Сред останалите официални гости са представители на общинската и областната администрации, изтъкнати специалисти от медицинските области, застъпени в дейността на откриваните звена, пловдивски депутати, началници на клиники и отделения в УМБАЛ „Свети Георги“, ректорското ръководство на МУ – Пловдив и др.

 

 

 

 

Подобни статии

Top