Земетресение затрило Голямата базилика? (СНИМКИ)

Земетресение или друг подобен природен катаклизъм в посока от юг към север най-вероятно е причинил разрушаването и спирането на функциите на Голямата базилика през VІ век. Това е една от версиите, макар и непотвърдена, на ръководителя на разкопките – археологът Жени Танкова. Тя основава мнението си на свои наблюдения върху други пловдивски антични сгради.

В момента на Базиликата кипи усилена работа. Разкрити са доста колони, две от които сиенитни, а останалите – мраморни. Те обаче са доста изпочупени и по фрагментите се предполага, че са 9 на брой. Не е ясно дали са паднали на място или са пренесени от другаде, допълни археологът. Намерен е и един йонийски капител, запазил се от времето в тухлена конструкция, която в момента археолозите разчистват и заснемат.

Масовият изкоп ще започне утре или вдругиден, съобщи Жени Танкова. Тя очаква работата да е доста сложна, тъй като ще се премахне цяла пътна артерия с подземните комуникации под нея.

„Надяваме се след цялостното разкриване на този археологически паметник, да имаме по-добра и по-точна представа за архитектурата на базиликата. Тя е била на площ от два римски квартала. Каменната улица пред нея излиза в подлез „Археологически“ пред сграда „Ирене“, която вероятно е била епископската резиденция.

Самата базилика е трикорабна, с наос, южен и северен кораб, който тепърва ще се разкрива. Но има неясни неща в западна посока, т.е. какво е било оформлението пред централна част на храма – с нартекс, екзонартекс, атриума трябва да се разчисти… Най-важен като архитектура и планировка е този сектор, който се разчиства. За мен това е уникален обект, много съм щастлива, че имам възможност да го допроуча след Елена Кесякова, която досега проучваше южната половина“, обясни Танкова.

По думите й не е учудващо, че на обекта има два пласта мозайки. Те са разкрити още през 80-те години на миналия век от Елена Кесякова.

„Самата мозайка е много красива. Различна е от Малката базилика по флоралните и геометрични елементи, по-цветна е. Голяма част от втория слой мозайка е вдигнат, извършва се реставрация на този втори слой, на места  и първият слой е вдигнат, но възстановителните работи ще се извършват на място. Има данни, че под базиликата е имало по-ранна сграда. В секторите, където мозаечният под липсва, ще направим сондажи, за да се изясни каква е била нейната функция и планировка. Като се има предвид, че сакралните места са с много дълга традиция, много вероятно е това да е бил друг храм, който може да бъде датиран от римската епоха“, надява се ръководителят на археологическия обект.

Засега на обекта работят 8-10 души, по-късно, когато се разкрие по-голям фронт, ще дойдат още 24 работници.  В същото време група от 5-6 пловдивски ученици помагат като доброволци, разказа археологът. Тя поясни, че учениците мият керамиката, която излизала в индустриални количества, макар и много фрагментирана.

„Имаме керамика от  ХІV-ХV век, имаме също от Средновековието – ХІ-Х век, започна да излиза и византийска керамика ІV-V век, даже и малко римска, отнасяща се към ІІІ-ІV век. Това ни е от голяма помощ, а те също почистват зеленината, структурите, които излизат. Даже едната група деца почистиха една боклукчийска яма от предишни кампании“, доволна е Танкова.

Тя очаква в разгара на кампанията да дойдат също доброволци от фондация „Америка за България“, която финансира проекта. По думите й при по-ранното проучване на южната част на централния кораб е открит средновековен некропол с близо 98 погребения. Според ръководителят на разкопките има вероятност този некропол да се развива в северна посока, а проучването му би било много трудоемко и бавно. Затова археолозите ще имат нужда от доста доброволци.

Жени Танкова разказа, че след края на разкопките обектът ще бъде покрит с олекотена стъклена конструкция, а не със сграда, която имитира ранновизантийска базилика, както е на Малката базилика. По думите й пешеходното пространство ще има места за отдих и отвори – оберлихти, от които ще може да се виждат архитектурните структури. Ще има и подход за туристите, които желаят да разгледат подземното ниво.

Снимки: DCNEWS и Община Пловдив

 

 

Подобни статии

Top