Зико и Спартак подписаха договор за ВиК-съоръженията (СНИМКИ)

Договор за стопанисване на ВиК съоръженията на територията на Община Пловдив подписаха днес областният управител Здравко Димитров, председател на Асоциация по ВиК и управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов. Парафирането на документа се състоя по време на заседанието на общото събрание на АВиК. На него присъстваха също представители на МРРБ – инж. Стефка Захарян – началник отдел „ВиК инфраструктура“, инж. Иванка Якимова – държавен експерт и на общините от област Пловдив. Община Пловдив бе представлявана от зам.-кмета Димитър Кацарски. Повече вижте ТУК!

Членовете на Общото събрание на АВиК Пловдив съгласуваха допълнителния бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.

Членовете на общото събрание приеха „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи и съоръжения, както и да предоставя ВиК услуги на потребителите, съгласно чл. 198 в, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, включително и да поема финансови задължения от ВиК оператора, и да контролира изпълнението на договора.

Това решение стана възможно благодарение на проявената настойчивост и активност от страна на всички присъстващи, на проявеното разбиране и съдействие от страна  на общинските съвети, на кметовете, представляващи общините в асоциацията, на експертите в общинските администрации, на  служители на областната администрация, ангажирани с отделни задачи, и разбира се, на експертите от Дирекция „ВиК” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с чиято помощ бяха отстранени всички неясноти и проблеми.

„Получихме необходимото съдействие от служители на различни нива в МРРБ, включително и от министър Павлова, зам.-министър Нанков и г-жа Иванка Виденова – директор дирекция ВиК. В тази връзка бих искал да изкажа благодарност на всички споменати по-горе участници в този труден процес“, заяви областният управител Здравко Димитров. Той изрази увереност, че постигнатото решение ще има своите благоприятни последици в развитието на дейността на ВиК оператора, в повишаване качеството на предоставяните услуги и не на последно място – в откриването на възможности за работа по проекти, финансирани от европейските фондове.

 

Подобни статии

Top