Зико свиква среща с шефовете на полицията

Ситуацията в област Пловдив е овладяна. Това стана ясно по време на работна среща в Областна администрация, свикана от областния управител Здравко Димитров, на която присъстваха кметовете на всички общини в областта. В срещата участваха и зам.-областните управители Георги Пилев, Владимир Маринов и Иван Антонов.

В повече от общините обстановката се нормализира и авариите по електрозахранването и водоснабдяването са отстранени. Тежко все още е положението в някои населени места в община Родопи, където вече второ денонощие няма ток. Пет села все още са без електрозахранване, но екипите на EVN  работят по отстраняването на авариите. Проблеми има и при водоснабдяването на някои населени места, където помпените станции не работят поради липса на електричество. Язовирите в областта са с контролирани обеми и водният им дебит се наблюдава, като се съблюдават конкретните предписания.

Желанието на областна администрация е да се подобри връзката между общините и държавата. Да се работи в посока на оптимизиране на отношенията между централната и местната власт по-добрата координация  между тях. Предстои информационен ден, в който ще се представят определени оперативни програми. Областният управител посочи, че ще предложи в Пловдив да се състои изнесено заседание на МС, на което да бъдат обсъдени приоритетните проекти за пловдивска област.

Ще бъдат направени и приемни дни в общините, на които гражданите да могат да обсъждат своите проблеми.

На срещата бяха направени и няколко предложения, като иницииране на конференция по въпросите на енергийната ефективност и запознаване на кметовете с новите изисквания за кандидатстване за саниране на жилищни сгради.

Оказва се, че повечето общини в пловдивска област имат големи проблеми с числеността на полицейските подразделения. На много места полицейския състав е в изключително намален състав, а община Лъки разполага само с един полицай.

В тази връзка, Здравко Димитров пое ангажимента да свика работна среща с директора на полицията и шефовете на районните управления в област Пловдив, на която да се потърси решение на проблема.

Подобни статии

Top