„Златен Гален“ за отличничката на Фармацевтичния факултет в Пловдив

Фармацевтичният факултет на Медицински университет – Пловдив тържествено ще раздаде дипломи на завършилите магистър-фармацевти на 26-ти април, вторник, 2016 г. от 11.00 часа в Дома на културата «Борис Христов» (ул. Гладстон №15).

Дипломират се 112 студенти от Факултета, които ще получат диплом за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”. От тях 58 са българските, а останалите 54 – са чужденци от Гърция, Кипър, Турция, Русия, Македония и Палестина.

За втори път в дванадесетгодишната история на Фармацевтичен факултет – Пловдив ще бъде връчена наградата „Златен Гален”. Нейна носителка е дипломантката Борислава Антонова Лечкова, която завършва с успех – 6.00 от следването и от държавните изпити.

Седем са отличниците на випуска с успех над 5.50 от следването и от държавните изпити. Ще бъдат връчени награди за всички с отличен успех.

След завършването, съгласно регламента на Единните държавни изисквания, получената диплома от Фармацевтичния факултет в Пловдив дава право на дипломантите да се реализират в сферата на регулираната професия „фармацевт”. Професионалната квалификация позволява на магистър-фармацевта да работи самостоятелно в различните области на лекарство-производството и лекарство-снабдяването; в общодостъпни и болнични аптеки; в аптечни складове; във фармацевтични лаборатории; в контролно-аналитични лаборатории; във фармацевтични фирми; в научно-изследователски лаборатории и др. Дипломата дава също така право за продължаващо обучение с цел получаване на специалност или за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Подобни статии

Top