Знак с дистанционо регулиране на пътя Асеновград-Смолян

Пътен знак с възможност за дистанционно изменение (Varible Message Signs) ще бъде поставен на пътя Асеновград – Смолян, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/. Очаква се това да стане най-късно до края на октомври. От Агенцията вече монтираха първия подобен знак – на 81-вия километър на път II-16 Нови Искър – Своге.

Доставката, монтажът и внедряването на този вид знаци е по проект на Агенция „Пътна инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. Предвижда се да бъдат поставени общо 20 броя пътни знаци с възможност за дистанционно изменение в различни области от страната по пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Един от тях ще бъде поставен на пътя за Смолян, а другите – на участъци от пътищата Видин – Монтана, Мездра – Ботевгрaд, Симитли – Струмяни, Русе – Разград, Варна – Бургас, Симитли – Банско и т. н.

Системата от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение ще осигури бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътната обстановка, за въведените ограничение, алтернативните маршрути и т. н. чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Чрез комбинация от светодиоди с два цвята на таблото ще може да се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак.

Стойността на проекта е 526 000 лв. без ДДС. Целта е да се повиши безопасността на движение в съответните пътни участъци, шофьорите да получават своевременна важна иформация при необходимост от налагане на ограничения и извънредни ситуации – бедствия, аварии и др.

 

Подобни статии

Top