Зов за помощ: Да помогнем на Албена!

36-годишната Албена Матова е служител на Община Пловдив, младата жена страда от прогресивно автоимунно заболяване – множествена склероза. С решение № 94 от 30 март 2017 Общинският съвет бяха отпуснати 1 000 лева по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани. С него освен Албена бяха подпомогнати още 46 човека в нужда.

Близо 8 500 лева лични средства на служители на Община Пловдив, общинските предприятия и районните администрации бяха преведени по сметката на Албена Матова.

Поради настъпило трайно увреждане на мускулатурата на тялото Албена е в дългосрочен неплатен отпуск и е в процес на лечение. Ето защо започва кампания по набиране на средства, които да помогнат за подобряване на състоянието ú. За съжаление събраната сума е недостатъчна. Който желае да помогне, може да го направи на следната банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

BIC FINVBGSF

IBAN BG 34FINV915010BGN0EYPV

Кутии за дарения има в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ № 1, в Младежки център (Гребна база) и Дома на младоженците, ул. „Христо Г. Данов“ № 34

Албена живее само с майка си и всички техни спестявания използват за лечението, което е продължително и скъпо. Намерили са възможности за лечение в чужбина, което да забави темпа на пристъпите на болестта. За съжаление техните доходи не са достатъчни, за да заплатят необходимите разходи от 18 000 лева, които са само за първия етап от лечението. Пътуването до лечебното заведение извън България и цялостната терапия там ще облекчи страданията и ще забави процеса на обездвижване.

Освен от сила и воля срещу ежедневните болки Албена се нуждае и от подкрепа, както морална, така и финансова. Нека ù помогнем.

Подобни статии

Top