Идва сезонът на кърлежите, ето как да се предпазим

Във връзка с настъпването на пролетно–летния сезон и активизирането на пълзящи и летящи насекоми, експертите от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив призовават гражданите да бъдат по-внимателни и отговорни по отношение предпазване от векторно-предаваните трансмисивни инфекции.

Това са инфекции, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги (кърлежи, комари и пр.), наричани „вектори”.

От тази група заразни болести у нас се срещат Марсилска треска (Средиземноморска петниста треска), Лаймска борелиоза (Лаймска болест), Ку-треска, Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), Кърлежов енцефалит, Туларемия, Западно-Нилска треска, Малария, Висцерална Лайшманиоза.

Промените в климата резонно водят и до изменения в биотопите (местообитанията) на резервоарите (диви животни и птици) и векторите (кърлежи, комари и пр.), увеличаване числеността на техните популации, постепенно заличаване на границата между типично природните огнища и населените места.

Това означава, че е необходимо да бъдем внимателни и да се предпазваме от заразяване дори и в силно урбанизираните населени места.

Националното ни законодателство, регламентира, че при необходимост от регулиране популацията на вредни насекоми и/или гризачи, трябва да се осъществяват т.нар. ДДД-дейности – дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Тези мероприятия са ангажимент на лицата, които стопанисват съответните обекти.

Призоваваме всички пловдивчани, да се погрижат за обектите, които стопанисват и обитават :

– поддържайте ниско окосена тревата в обектите, които стопанисвате,

– изхвърляйте окосената трева, събраните клони, листа и други отпадъци на обозначените за това места;

– търсете професионално съдействие за същинските химични обработки;

– вземайте необходимите лични предпазни средства, когато посещавате открити зелени площи, особено когато сте извън населените места, които не са поддържани;

– при ухапване от кърлеж, алергична реакция от ухапване на насекомо и пр., обърнете се за съдействие към медицинско лице.

Подобни статии

Top