Избират членове на Съвета на децата от Пловдив и още 17 области

deca3

Пловдив ще трябва да избере представител на Съвета на децата от областта, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията обяви процедура за избор на членове на този съвет в 18 области. Сред членовете на Съвета на децата ще има и представител на деца от уязвими групи.

Избор ще има освен в Пловдивска област, също в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен и Ямбол. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании – „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение.

 

За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg.

 

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Информация за условията и процедурата за избор можете да намерите на сайта на ДАЗД – http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/konsultativni-organi/savet-na-decata/

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top