Избраха шефове на прокуратурите в Асеновград и Карлово

Обвиниха кмета н аКуклен

Калоян Димитров и Димитрина Шекерева бяха избрани днес от Висшия съдебен съвет (ВСС) с мнозинство за административни ръководители на районните прокуратура съответно в Асеновград и Карлово.

Двамата кандидати представиха концепциите си за работа и бяха изслушани от членовете на Висшия съдебен съвет, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

Димитрина Шекерева подчерта, че ще работи за запазване на добрите практики и постигнати досега резултати. „Приоритет ще бъде и засилване на взаимодействието с контролните органи на територията на общините Карлово и Сопот, възлагане на конкретни проверки по текстовете, по които те имат необходимия ресурс за проверки и специализация“, подчерта пред ВСС Шекерева. В концепцията е записано още въвеждане на заложения в Закона на МВР принцип на случайно разпределение на делата още на досъдебното призводство.

Шекерева е с 25 години юридически стаж, от които шест като прокурор в Районна прокуратура – Карлово.

Административният ръководител на Районна прокуратура – Асеновград, Калоян Димитров представи постигнатите резултати на прокуратурата през първия си мандат. Той заяви, че прокурорите от Асеновград са на едно от челните места в страната по показатели като брой внесени актове в съда, бързи и незабавни производства, най-малко оправдани и най-малко върнати дела и др.

„Създадена е много добра комуникация с разследващите полицаи, като от голямо значение е непосредственият контрол, който оказват прокурорите във фазата на досъдебното производство“, обяви Димитров.

Въведена е практика при образуване на досъдебно производство дежурният разследващ полицай да докладва случая на дежурен прокурор, който да анализира фактическата обстановка и да се прецени какъв вид досъдебно производство да се стартира.

Непосредственият контрол от страна на прокуратурата спрямо разследващите полицаи, както и многото заповеди, издадени във връзка с общата организация на работа, и не на последно място въведеният в полицията случаен принцип на разпределение на делата районният прокурор Калоян Димитров отчита като причина за големия брой бързи и незабавни производства.

Калоян Димитров има 17 години юридически стаж, осем от които като магистрат.

 

Подобни статии

Top