Известен пловдивски съдия със златен плакет и грамота за безупречен професионализъм

Георги Чамбов отстъпи от длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Георги Чамбов с „личен почетен знак първа степен-златен“ и с парична награда в размер на 1500 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В изпратения поздравителен адрес членовете на Съдийската колегия благодарят на съдията за професионалното поведение, компетентност и отдаденост в работата му, което го нарежда сред магистратите, изградили съвременния облик на българското правосъдие. „Благодарим Ви за усилията и за личния Ви принос за въздаване на правосъдие, което носи на хората онова от години липсващо чувство за справедливост!“- се казва още в поздравителния адрес.

Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова връчи на съдия Георги Чамбов грамота и плакет на Апелативен съд – Пловдив за проявен висок професионализъм и отлична работа.  

Поводът за наградите е, че днес Георги Чамбов отстъпи от длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, поради навършване на 65-годишна възраст.

Георги Чамбов започва работа като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през юли 1988 г. Преминал е  през всички нива в органите на съдебната власт. Бил е съдия в Районен съд – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив. От октомври 2001 г. е съдия в Апелативен съд – Пловдив, като от юни 2004 г. до май 2009 г. е негов заместник – председател.  В периода от май 2009 г. до юни 2014 г. е председател на Апелативен съд – Пловдив. След това е съдия в Апелативен съд – Пловдив. Притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС” от 2005 г. Към днешна дата стажът му в органите на съдебната власт е над 32 години.

В годините на работата му като съдия в Апелативен съд – Пловдив Георги Чамбов разглежда основно търговски дела. Доказал се е като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя, с практиката на висшестоящите съдебни инстанции и Европейското законодателство. Реализирал е един успешен мандат като административен ръководител на съда, през който е успял да запази постигнатото от предходните председатели и е работил за неговото надграждане.