Изграждат дневен център за хора с увреждания в Асеновград

Сградата на бившия дом „Таню Войвода” ще бъде преустроена в център за интеграция и рехабилитация на хора с увреждания. Социалната услуга ще обслужва основно младежите, които в момента се отглеждат в двата центъра – от семеен тип и дневния център за деца с увреждания.

Идеята на общината е да предостави плавен преход и алтернатива на младите хора за тяхното развитие, след като напуснат институцията. Сградата обаче тепърва трябва да претърпи основен ремонт, тъй като част от нея е силно компрометирана.

По предварителни разчети за реконструкцията й ще са необходими над милион и половина лева. Проектът ще търси европейско финансиране , потвърди Величка Стойчева, директор на хуманитарния отдел в община Асеновград.

Обмисля се част от помещенията да бъдат освободени и за възпитаниците на центъра за дневни грижи на площад „Бански” в града. В момента децата се обучават в едно общо помещение, без занималня и стаи за почивка.

Домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград беше закрит в началото на годината като се очакваше да се изгради „Наблюдавано жилище“. Към настоящия момент такава услуга все още няма разкрита на територията на община Асеновград.

Снимка: uchilishta.guide-bulgaria.com

Подобни статии

Top