Изграждат паркинг за 60 места на мястото на бившия Търговски център в Асеновград

На мястото на бившия Търговски център ще има и паркоместа, и обекти за търговци.

С първа копка започнаха ремонтните дейности на подплощадното ниво на бившия Търговски център в Асеновград. Пространството от близо три декара ще бъде разделено на две зони – паркинг и обекти за извършване на търговия.

На мястото ще бъдат обособени 62 паркоместа, като от тях четири ще са за хора в неравностойно положение, а шест-за електромобили. Проектът предвижда обособяването и на 24 велопаркоместа.

Автомобилният подход към паркинга ще се осъществява от ул. „Цар Иван Асен II“, като движението ще е еднопосочно. Изходът за включване отново към ул. „Цар Иван Асен II“ ще е в посока съществуващия паркинг до общината. Достъпът ще бъде чрез автоматизирана система с бариери, без човешки фактор.

По проекта ще бъдат изградени и 24 самостоятелни търговски обекта с различна площ. Застроената площ на търговската част ще бъде 930 кв. м.

Сумата за реализиране на проекта е в размер на 2 997 200 лв., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е в рамките на 180 календарни дни.