Изложба „Съкровищата на България“ показват в ПУ

Нови студенти и специалности в ПУ

Катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет, Университетската библиотека на ПУ „Паисий Хилндарски“ и СОУ „Димитър Матевски“ представят изложба „Съкровищата на България“. Експозицията ще бъде открита на 11 декември от 10:00 часа в Централната университетска библиотека.

Целта на събитието е да бъде показана дейността на учениците от клуб „Пътуване във времето“ през учебната 2013/2014 година в СОУ „Димитър Матевски“ – Пловдив, по проект „УСПЕХ“, и ролята на направление „История и археология“ в обучението след завършване на средното образование. То ще даде възможност също така да се онагледят културните ценности на българските земи.

Участници в изложбата са Тодорка Тодорова – ръководител на клуб „Пътуване във времето“, старши учител по история и цивилизация и базов учител на ПУ „Паисий Хилендарски“,ученици от СОУ „Димитър Матевски“, клуб „Пътуване във времето“ по проект „УСПЕХ“, Катедра „История и археология“ под ръководството на доц. д-р Иван Джамбов и студенти редовно обучение от IV курс специалност „Археология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, след които Росен пеевски – изработил три от картините.

Инициативата, която отразява съвместната работа на средното и висшето училище, се посвещава на 10 години от основаването на Философско-историческия факултет и 20 години от историческото образование в Университета и основаването на Катедра „История и Археология“.

 

Подобни статии

Top