Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации в НАП

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски, напомнят от НАП пловдив

Днес изтича срокът за подаване на корпоративните декларации в НАП, а също и за заплащането на дължимия корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1 000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 година.

Образец на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да бъде намерен на интернет страницата – www.nap.bg, както и във всички офиси на НАП в страната.

И през тази година продължава съвместната инициатива на Агенцията с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

 

 

Подобни статии

Top