Изтича срокът за регистрация на пунктовете за охлюви

РИОСВ – Пловдив напомня, че крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2015 г.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Съгласно заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране.

Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.

В срок до 25 април на текущата година, отглеждащите охлюви във ферми, са длъжни да декларират наличните количества в РИОСВ – Пловдив. В срок до 5 юли износителите са длъжни да декларират писмено в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни и мястото на съхранението им.

Експерти на РИОСВ – Пловдив ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

При установяване на нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, физическите лица  ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите – от 200 до 5000 лв.

 

 

Подобни статии

Top