Има места за всички в детските градини и ясли в Пловдив

В кои детски градини има свободни места в Пловдив

Данните от проведеното на 15 октомври 2015 г. класиране показват, че към момента има достатъчно места в общинските детски заведения в града за всички кандидатстващи за прием деца. За обявените 517 свободни места кандидатстваха 302 деца, като част от тях са с осигурени места, но желаят преместване.

В класирането взеха участие 148 деца за яслените групи, 72 деца за първа възрастова група, 57 деца на 4-годишна възраст, 20 петгодишни деца и 5 деца за подготвителните групи за 6-годишна възраст.

Въпреки наличието на достатъчно места за всички възрастови групи, все още има деца, които не се класират, тъй като не съвпадат желанията на родителите с възможностите, които предлагат детските заведения.

Експертите от отдел „Образование“ препоръчват родителите да се съобразяват с обявените от директорите свободни места при подаване на заявления за участие в класиране. Детските заведения с повече незаети места към днешна дата за първа и втора възрастова група са: ЦДГ „Рая“ в район „Западен“, ЦДГ „Еделвайс“ и ЦДГ „Белослава“ в район „Тракия“, ЦДГ „Чучулига“ в район „Централен“, ОДЗ „Ралица“ в Коматево (район „Южен“) и др.

ЦДГ „Рая“ е с нова материална база, тъй като отвори врати преди 4 години и по-големият брой места е вследствие на едновременното освобождаване на 4 групи. Намира се на удобно място в близост до районите „Централен“ и „Южен“.

За следващото класиране, което е на 03.11.2015 г., свободните места ще бъдат публикувани в срок до 26 октомври. Повече информация може да бъде намерена на интернет-страницата на Системата, на адрес dz-priem.plovdiv.bg

Подобни статии

Top