Инспекцията по труда започва проверки на обектите на открито

Инспекцията по труда в Пловдив започва проверка за обекти на открито

Започват проверки на всички обекти, регистрирани в района на Пловдив с дейност на открито. Служителите на инспекцията по труда ще следят спазват ли се правилата за безопасни условия на работа не само в строителните фирми, но и на ангажираните в селското стопанство.

Приоритет на проверки през летните месеци са и собствениците, които наемат лица под 18 години. За Пловдив поисканите разрешения за работа на лица под 18 години са едва 24. Ограниченията в длъжностите, които могат да изпълняват непълнолетните, са описани в 40 точки на наредбата. Според правилата – работният ден за тях не трябва да е по-дълъг от 7 часа, забранен е и нощният труд.

Атанас Чернаев, директор на Инспекция по труда – Пловдив: Ако някой има съмнения дали длъжността, на която се наема работник под 18 години, би могла да създаде проблем от гледна точка на здравословното състояние на този работник, винаги може да направи справка в тази наредба, ако няма достъп – да се обади, ние ще му дадем информация.

Статистиката за първите 6 месеца на годината показва, че при извършени 1472 проверки служителите на Инспекцията по труда са констатирали над 6000 нарушения. От тях малко над 3000 са свързани с неспазване на здравословните и безопасни условия на труд.

След намеса на инспекцията са изплатени и повече от 3 милиона лева забавени трудови възнаграждения за миналата година. За шестмесечието на 2014-та обаче отново има регистрирани 2,8 милиона лева неизплатени заплати.

Услуги, строителство, машиностроене, това са отраслите в които има повече забавени плащания, допълни Чернаев. 199 съставени актове и 227 влезли в сила наказателни постановления показват още цифрите, описани от инспекцията за първото шестмесечие на годината.

Подобни статии

Top