Инспекцията по труда проверява строителни обекти в Пловдивско

stroej asgr

Проверки на строителни обекти в Пловдивска област стартират от днес, съобщиха от Инспекцията по труда. До 30 юни инспекторите ще обръщат особено внимание на осигуреното обезопасяване срещу падане от височина, срещу удар от падащи предмети, на изкопите, на електрообзавеждането, дали са осигурени лични предпазни средства и др.

Ако дейността на спрян от инспекторите обект бъде подновена преди отстраняване на нередностите, ще бъде сезирана прокуратурата.

В рамките на проекта „Превенция на безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика, строителството беше един от секторите, за които бяха разработени материали по проекта – интерактивен инструмент за оценка на риска, Кодекс за добри практики, Модел на система за управление на безопасност и здраве при работа, Профил по безопасност и здраве  при работа. Те са достъпни  на сайта на проекта.

В рубриката „За работещи и работодатели“, подрубрика „Актуално“, е публикуван въпросник за самооценка в сектор „Строителство“, както и наръчник „Как да се избягват злополуки вследствие свличане на земни маси“.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top