Интелигентни роботи създават в Техническия университет

През 2017 година екип от преподаватели в Техническия университет – филиал Пловдив разработва интелигентни роботи. Характерно за тези нови машини е, че ще могат да вземат решение, обработвайки информация за заобикалящата среда, получена от собствените им сензори. Роботите ще имат поведение, съобразено с променящата се околна среда.

“Нашата цел е да създадем алгоритмите на поведението на роботите при вземане на решения за адаптация към трудни за моделиране явления. Прагматична цел на изкуствения интелект е машините да извършват дейности, които досега се изпълнявани от хората.” , обясни проф. Андон Топалов от катедра “Системи за управление” в Техническия университет – филиал Пловдив

Още отсега учените от вуза залагат едно основно правило в поведените на интелигентните роботи: да не вредят на човека.

“В известен смисъл това е  ограничение пред интелектуалното развитие на нашите роботи. И дори е доста дискусионно в момента дали трябва да го правим. Нашите научни разбирания за етиката при създаване на изкуствен интелект са, че по принцип роботът не трябва да причини вреда на човека с действие или бездействие.” – казва професор Михаил Петров – заместник директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

През 2017 година за първи път научните работници от Техническия университет – филиал Пловдив ще работят в направление колаборативна роботика, което означава, че човек и робот ще се трудят един до друг и ще споделят работните си места.

 

Подобни статии

Top