Интересът към Агра 2016 по-голям от преди - DC news

Интересът към Агра 2016 по-голям от преди

„Радвам се, че независимо от трудностите във финансово отношение през земеделската 2015 година, интересът към изложението е по-голям, отколкото в предишни издания“. С тези думи министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри 25-тата Международна селскостопанска изложба „Агра“, Специализираната изложба за биологично растениевъдство и животновъдство „БиоАгра“ и 24-тата Международна изложба за лозарство и винарство „Винария“ в Пловдив.

Според статистиката на министерството на земеделието и храните се отчита ръст в животновъдството, при почти всички видове животни. Изключение от тази статистика прави млечното говедовъдство – това каза министър Танева.

„Висок ръст се отчита също и в биологичното производство у нас. По първоначални данни, макар и малък, има ръст и в развитието на трайните насаждения.“ Десислава Танева заяви, че в края на програмния период ще бъде преценено дали този ръст ще стане устойчив и дали това ще носи по-високи доходи на земеделците.

Целите на министерството на земеделието са да се постигне едно балансирано земеделско българско производство , уточни министър Танева.

Специализирани изложения ще се проведат в Международен панаир Пловдив от 24 до 28 февруари. Посетителите ще имат възможността да се запознаят с иновациите в областта на селското стопанство, животновъдството и биопроизводството , представени от фирми от над 670 директни и представени изложители от 29 държави.

Подобни статии

Top