Информират пловдивските фирми за европейските програми

Безплатен информационен ден за възможностите за кандидатстване по схеми, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. ще се проведе от 10.00 часа днес в конферентната зала в сградата на Община Марица на бул. „Марица“ 57 А, гр. Пловдив.

Всички желаещи са добре дошли, канят организаторите от Областен информационен център – Пловдив и „Клъстер Тракия икономическа зона“, чийто експерти разработват и управляват проекти по Европейски оперативни програми. Срещата е част от кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ – инициатива на мрежата от 27 областни информационни офиси в страната и Централен информационен и координационен офис, част от Администрацията на Министерски съвет.

По време на информационния ден участниците ще дискутират новостите през настоящия програмен период по отношение финансиране на бизнес проекти, както и предложения за облекчаване на процедурите по кандидатстване и отчитане на проекти.

Експерти от Областен информационен център – Пловдив ще представят конкурси и мерки за финансиране на проекти на фирми по оперативните програми „Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“ – „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, „Добри и безопасни условия на труд“, „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, както и избрани процедури от Програмата за развитие на селските райони.

 

Подобни статии

Top