Информират пловдивчани как да санират домовете си - DC news

Информират пловдивчани как да санират домовете си

Информационната кампания по програма„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ гостува днес в Пловдив.   Организатори са Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в качеството си на програмен оператор по програмата.

По време на информационния ден на пловдивчани ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми и по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Програмата.

Ще бъде представени грантова схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и „Фонд за двустранни отношения“. В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти. Приоритетни са сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н. С проектни предложения могат да кандидатстват държавни ведомства и общини. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде от 170 000 до 500 000 евро, като за проектите за публични сгради – държавна и общинска собственост, грантът ще покрива до 100% от стойността. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г., 16.30 ч.

Следобед ще бъде разяснена и грантовата схема „Производство на горива от биомаса“ и  Фондът за двустранни отношения, тъй като този фонд се прилага за всички грантови схеми от момента на тяхното отваряне.

Грантова схема „Производство на горива от биомаса“ е насочена към проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Могат да кандидатстват малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 60% от стойността на проекта в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г., 16.30 ч.

Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е с период на действие до април 2017 г. като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на месец април 2016 г. Общият й бюджет е близо 16 млн. евро.

Подобни статии

Top